Thailand 2023

Planlægger du en tur til Thailand i 2023? Så kan det være disse indlæg kan give dig lidt gode tips og tricks.

Årets første rejse

Mit første besøg i Thailand i 2019, var en kæmpe oplevelse. Den gjorde mig helt forelsket i landet, kulturen og menneskerne, og jeg besluttede hurtigt at det ikke var sidste gang jeg skulle besøge denne perle af et land. Siden da, har der været mange rejser på tegnebrættet, som desværre blev udsat grundet corona.

Da jeg endelig i 2022 havde muligheden for at rejse igen, havde jeg en helt uforglemmelig tur! Her drog jeg afsted med min kammerat Henrik og mødtes med hans kæreste Tin som er fra Thailand. Vi så en helt masse nyt og spændende, og det var fantastisk at have Tin med. Hun havde meget nemmere ved at kunne kommunikere med de lokale, og vise os en masse unikt. Jeg fik desværre ikke skrevet så meget på turen, men vil denne gang gøre mit bedste for at få dokumenteret turen, på bedste vis.

Alle gode gange 3!

Turen i år  bliver min tredje gang til Thailand. Jeg har ligesom sidst, valgt 3 uger, men denne gang  i nyt selskab.
Cecilie og Sissel, er to unge piger fra Aalborg, jeg skal følges med. Jeg mødte Sissel nogle år tilbage, da hun skulle tatoveres. Sidenhen har snakken gået på lidt af hvert, og vi kom under en session, ind på rejser til bla. Thailand.

Det viste sig at Sissel og Cille også planlagde en tur. Vi fandt der ud af, at vi planlagde en rejse i samme periode, og vi har derfor slået os sammen. Pigerne har sidenhen været forbi mig et par gange til feriemøder, hvor vi sammen fik snakket lidt om hvad vi gerne ville se/opleve mm. Vi fik under vores møder bestilt fly og hoteller, og blev enige om at der var en del at sparer ved at finde værelser/lejligheder til deling. Vi har alle forventningsafstemt i forhold til en masse praktiske ting, og det virker det  til at vi er i øjenhøjde.
Der er plads til at vi kan lave ting sammen, men også hver for sig.

Overvejer du en tur til Thailand?

Vi har primært brugt Momondo til at booke flybilletterne rundt i Thailand.
Agoda har af erfaring, det største udvalg og bedste priser, ifht hoteller i Asien (Thailand). Vi brugte dog booking.com til et enkelt hotel.
Overvejer du at rejse, så husk at tjek forskellige datoer på fly, da prisforskellen kan variere meget fra dag til dag. Det er en fordel at rejse lige inden højsæsonnen, eller lige efter. Fra midt nov til Marts er der de bedste vejrforhold. Sæsonen peaker i December/Januar.
Helligdage og festivaller har lidt at sige ifht pris. Dem kan man google sig frem til, for at sikre at man ikke rejser på et tidspunkt med høje priser.

Husk det er gratis at drømme, selv det at planlægge en hel tur uden at booke noget, er gratis. Det kan give dig et indblik i hvor meget man skal sparrer op, og give en ide om hvornår du skal rejse.

Det er altid dejligt med selskab, og jeg glæder mig til at vise pigerne kulturen, maden, og til at lære dem om Thailand.

Routen

Turen starter i Aalborg, hvor vi flyver videre til København for at flyve direkte til Bangkok.
Der skal vi være i 3,5 dage. Derefter bliver det, Chiang Mai & Chiang Rai i ca.10 dage. Så går turen tilbage til Bangkok, for at flyve videre til Koh Samui. Derfra tager vi en færge til Koh Tao, og der ender ferien for mig.

De andre fortsætter rejsen lidt og besøger derefter Koh Panang, og Khao Sok National Park. Det er jeg lidt misundelig over, men det er en oplevelse jeg må have til gode. Og en god grund til endnu en rejse i fremtiden 😉

Jeg ser frem til en fantastisk tur, og en masse nye oplevelser – og ikke mindst til at dele dem med jer!
Har du lyst til at læse om min tur tilbage i 2019, kan du starte ved at klikke her.

Følg med i de daglige storys på instagram ved at klikke her.
Stay tuned, more to come!
-Josie

 

ENGLISH

Are you consittering a trip to Thailand? There might be some tips, and tricks in these posts, so keep reading!

The yearly trip to Thailand

My first visit to the country  was in 2019, and I had a great experience. So much that it made me completely fall in love with it. Not only the country, but also the culture and the people. I quickly desided that it wouldn’t be the last time to visit this gem of a country.

Since then, there has been many trips on the drawing board, which were unfortunately postponed due to corona.
When I finally had the opportunity to travel again in 2022, I had an absolutely unforgettable trip! I took off from Denmark with my friend Henrik and met his girlfriend Tin, who is from Thailand.

We saw a lot  of new and exciting things, and it was fantastic to have Tin with us, as she could communicate much more easily with the locals and show us places we probably wouldn’t have found ourselves.  Unfortunately, I didn’t get to write much on the trip, but this time I will do my best to document everything, in the best possible way.

3 is the magic number 

The trip this year will be my third time to Thailand. Like last year, I chose 3 weeks, but this time in a new company.
Cecilie and Sissel, are two young girls from Aalborg that are to acompany me. I met Sissel a few years ago when she was getting a tattoo from me.  Since then, the conversation has gone on a little bit of everything. During one session we got into talking about traveling, among other places to Thailand.  It turned out that Sissel and Cille were also planning a trip.

We found out that we were planning to travel in the same periode of time, and we have now teamed up. Since then, the girls have visited me a few times for holiday meetings, where we talked a bit about what we wanted to see, experience, etc.  We got all flights and hotels booked, and agreed that there was a lot of money to be saved by finding rooms/appartements to share.  Of course, we have aligned expectations in relation to a lot of practical things, and it seems that we are very much at eye level. There is both room for us to do things together, but also separately.
 Of course, it’s always nice to have company, and I’m looking forward to showing the girls the culture, the food, and teaching them all the Thai things I’ve absorbed during the last few trips.

Are you considering a trip?

We have primarily used Momondo to book the flights around Thailand. From experience, Agoda has the largest selection and best prices for hotels in Asia (Thailand). We used booking.com for a single hotel.

If you are considering travelling, remember to check different dates on flights, as the price difference can vary greatly from day to day of the week. It is an advantage to travel just before the high season, or just after.
From mid-November to March there are the best weather conditions. The season peaks in December/January.

Holidays and festivals also has a little to do with the prices on both hotels and flights.
These can be googled to ensure that you do not travel at a time with high prices.
Remember, it’s free to dream! You can plan a whole trip without actually booking anything. Just pure rescearch! In that way, you have a better idea on how much you need to save up, and when the best time to travel is. Plus it’s fun to learn about new cultures.

Where does the journey start?

The trip starts in Aalborg, from where we will fly on to Copenhagen to connect directly to Bangkok. Here we will be there for 3.5 days.
After the big city, it will be onwards to Chiang Mai & Chiang Rai for about 10 days. Then the trip goes back to Bangkok, to change flights on to Koh Samui. I’ve been there before but I don’t mind visiting again since it was a blast the last time. From there we take a ferry to Koh Tao and then I fly back home. The other two girls, will continue their journey a little further and visit Koh Panang, Khao Sok National Park and then go back to Bangkok and home to Denmark. I’m jelous about that last part, but at least it gives me an excuse to visit again some day.

I’m looking forward to a fantastic trip and a lot of new experiences – and not the least, to share them with you!
Do you wish to read from my first trip in 2019, then you can start by clicking here.

Follow the daily storys on instagram, by clicking here.
Stay tuned – more to come!
-Josie

En tanke om “Thailand 2023

  1. Pingback: Bangkok day 1 -

Skriv et svar