Chiang Mai

Den største by i Nord-Thailand; Chiang Mai

Dag 4: 10.03.2023

Vi skulle være i god tid, da vores fly fra Bangkok var kl.14.05, så omkring 11.30 fik vi fat i en taxa til lufthavnen. Det endte med at passe perfekt, vi nåede morgenmad inden check-out, og en lille frokost i lufthavnen. Afsted det gik, efter 1t og 20m var vi landet i Chiang Mai.
Flyveturen var en smule mere turbulent end ellers, men Cille som ikke er så glad for at flyve, klarede det rigtig fint.

Nyt Hotel

Vi fandt hurtigt en grap og kom på hvert vores hotel. Vi valgte at dele os op så de unge kunne være unge og jeg den lidt ældre, kunne gå tidligt i seng uden at være til besvær. De andre to blev på vores oprindelige booking Momo Hotel, som er et forholdsvis nyt hotel der stadig er ved at blive bygget. Der var derfor lidt byggerod ude foran, så vi havde svært ved helt at finde det. Selv tjekkede jeg ind ind på Be Phrasing Hotel. Hotellet var forkert anbragt på google maps, så jeg formåede at gå en kæmpe omvej og fare vild på vejen! Til sidst fandt jeg dog frem til det, og det skuffede bestemt ikke.

Det selvfølgelig også en oplevelse at se en del af Thailands baggårde og sidegader, med min lille omvej. Men jeg er nu glad for at jeg endelig fandt stedet. En gåtur med alt bagagen i varmen, kræver nemlig lidt ekstra. Hotellet har en rooftop hvor man kan sole sig, og en fin mini-pool på nederste etage, dog desværre gemt i skyggen. Der er stille og roligt og man bliver ikke generet af lyde fra naboen.
Alt i alt top karakter hvis i spørger mig!

Chiang Mai Night Baazar

Om aftenen tog vi ud for at se Chiang Mai Night Bazaar, og fik prøvet noget nyt mad. Denne gang blev det knap så exotisk, da vi valgte Mexicansk mad. Men det var lige så godt som alt andet vi har fået hernede. Ved dette marked var der stillet en masse borde op i midten. Man kan gå rundt finde en favorit hver især, endda fra hver sin bod, og mødes i midten for at spise sammen.
Efter maden fik jeg en længe ventet iced Thai-tee og vi gik en dejlig lang gåtur hjem, igennem Chiang Mai’s gader.
Jeg formåede igen at farer vild på vej til hotellet, men nåede ultimativt frem til destinationen.

Inden sengetid fik jeg også mødt en ny buddy, en lille gekko, som gemte sig bag ved microovnen, nede i lobbyen. Det var et kort venskab, for pludselig var han væk igen. Der er lidt andre former for kryb og kravl hernede, end hjemme i Danmark. Selvom jeg elsker Gekkoer, og synes mange dyr er spændende, foretrækker jeg at observere dem på afstand.

Next up

Imorgen skal vi udforske lidt mere, og se om vi kan booke en tur ud og se et elefant sanctuary imens vi er her. Det er vigtigt for os at det er et sted hvor de virkelig passer godt på elefanterne. Det med at kunne at mærke at de tager hensyn til dyrene og deres behov, og at der ikke er for mange ture for turister om dagen, betyder meget for os.

Det var det for dag 4!
Nåede du ikke læse sidste nye post, kan du finde den ved at klikke her.

– Josie

ENGLISH

The largest city in Northern Thailand; Chiang Mai

Day 4: 10.03.2023

We had to be in good time, as our flight from Bangkok was at 14:05, so around 11:30 we got a taxi to the airport. It ended up being perfect timing. We managed to have breakfast before check-out, and a small lunch in the airport. Off we went, and after 1h and 20m in the air, we landed in Chiang Mai. The flight was a bit more turbulent than usual, but Cille, who is not too fond of flying, took it really well.

New Hotel

We quickly found a grap and arrived at each of our hotels. We chose to split up so that the young could be young and I, the slightly older one, could go to bed early without being a bother. The others stayed at our original booking, Momo Hotel, which is a fairly new hotel that is still being constructed. There was a bit of a construction mess going on out front, which made it hard to spot, but found the entrance. I myself check into the Be Phrasing Hotel. The hotel was wrongly placed on google maps, so I managed to take a huge detour and get lost on the way! Eventually I got around to it though, and it certainly did not disappoint.

It is of course sort of an experience to see a part of Thailand’s backyards and side streets, with my little detour. But I am happy that I finally found the place. A walk with all the luggage in this heat does requires a little extra. The hotel has a rooftop where you can sunbathe, and a nice mini-pool on the lower floor, unfortunately hidden in the shade. It is peaceful and quiet and you are not bothered by noises from the neighbours.
All in all, top notch if I ask myself!

Chiang Mai Night Bazaar

In the evening we went out to see the Chiang Mai Night Bazaar and got to try some new food. This time it was less exotic since we chose Mexican food. But it was as good as anything we’ve had down here. At this market there were a lot of tables set up in the middle. You can go around and find a favorite dish from a stall each, and then meet up in the middle to sit eat together.
After the meal, I had a long-awaited iced Thai tea and we took a nice long walk home, through the streets of Chiang Mai.
I managed to get lost again on the way to the hotel, but ultimately reached my destination.

Before bedtime I also met a new buddy, a little gecko, who hid behind the microwave, down in the lobby. It was a short friendship, because suddenly he was gone again. There are slightly different forms of insects and crawlings down here than at home in Denmark. Although I love Geckos, and find many animals fascinating, I prefer to observe them from a distance.

Next up

Tomorrow we will explore a little more and see if we can book a trip to see an elephant sanctuary, while we are here. It is important to us that it’s a place where they really take good care of the elephants. Being able to feel that they really take the animals. Taking their needs into account, no.1 priority. Also the fact, that there are not too many trips for tourists per day, means a lot to us.

That’s it for day 4!

If you didn’t manage to read the last new post, you can find it by clicking here.

– Josie

Skriv et svar